4 آبان 1400

دانش، فناوری، تندرستی

وب نوشتهای یک دامپزشک از فناوری، دانش و ورزش

فرم تعیین بیمه و مالیات حقوق و مزایا 1400

فرم تعیین بیمه و مالیات حقوق و مزایا 1400 بعنوان راه‌کار سریع تعیین حقوق خالص و بیمه و مالیات متعلق به حقوق همکاران مسئول فنی و ناظر بهداشتی دامپزشکی بر اساس آخرین دستورالعمل‌‌‌های قانونی تهیه گردیده است.

با توجه به اینکه تعیین دقیق بیمه و مالیات نیازمند دسترسی به ریز دستمزد می‌باشد این فرم بصورت کلی مالیات و بیمه را محاسبه کرده و تفاوت با مراجعی که دسترسی کامل به ریز دستمزد دارند غیر قابل اجتناب است. از این رو این فرم تنها ارزش آشنایی داشتاه و قابل استناد قانونی نمی‌باشد.

راهنمای استفاده از فرم

ا- مبالغ به ریال وارد شوند. وارد کردن مبالغ بر اساس واحد تومان موجب اشکال محاسبه می‌گردد.

2- قبل از وارد کردن مبلغ حقوق و مزایای ناخالص می‌توانید با مراجعه به برگ تعیین حقوق و مزایای سال 1400 میزان حقوق و مزایا را بر اساس جداول ماده 18 و 19 تعیین نمایید.

3- در قسمت میزان عیدی، پاداش پایان سال و حق مرخصی باقی مانده در صورتیکه مبلغ محاسبه شده سالیانه موارد مذکور را بصورت ماهانه محاسبه کرده و در حقوق و مزایای ماهیانه لحاظ کرده اید در بخش مربوطه وارد نمایید. توجه داشته باشید که مبالغ مذکور را به هیچ وجه از حقوق و مزایای ناخالص که در جعبه ابتدای فرم وارد می‌کنید کسر ننمایید.

به مثال زیر جهت درج صحیح اعداد و ارقام توجه نمایید.

یک همکار کارشناس ارشد شاغل در سردخانه مرکز شهرستان بر اساس جدول تعیین حقوق و مزایا دارای پایه حقوق 78,868,202 ریال بوده و با جمع مزایا (جدول تعیین حقوق و مزایا 1400 بخش حقوق و مزایای متعلقه بدون کسر …) برابر 94,679,192 ریال می‌باشد که این عدد در قسمت اول فرم محاسبه مالیات وارد می‌شود.

حال اگر بر اساس جدول تعیین حقوق و مزایای سال 1400 مبالغ سنوات معادل 80,182,672 ریال، حق بازخرید مرخصی معادل 6,744,271 ریال و عیدی و پاداش پایان سال معادل 79,664,775 ریال را جمع و بر 12 تقسیم کرده و به حقوق و مزایای ناخالص اضافه کنیم مبلغ 108,561,835 حاصل گردیده که این عدد بایستی در خانه اول قرارگرفته و مبالغ 6681889 در محل سنوات، 562022 در محل بازخرید مرخصی و 6638731 در جعبه مربوط به عیدی و پاداش در فرم زیر لحاظ گردد.   

پیشنهادات و یا مشکلات احتمالی را از طریق اینستاگرام، تلگرام ایمیل و … که در سایت و بخش درباره معرفی شده اند و یا از راه ارتباط با واتساپ به وسیله بالون موجود در سمت راست و پایین صفحه سایت با ما در میان بگذارید.

جهت دریافت حقوق و مزایای ناخالص و مزایای استحقاقی می‌توانید از طریق فرم محاسبه حقوق و مزایای سال 1400 مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی و با کلیک بر روی دکمه مقابل اقدام نمایید.


تهیه و تدوین: دکتر کامران شماعی

telegram.me/magvetir

instagram.com/magvetir

سپاس از همکاری آقای دکتر محمدرضا ارتضایی در بررسی تاییدات قانونی محاسبات و فرم ها

آغاز گفتگو
چگونه می توانم شما را راهنمایی کنم؟
گروه مگوت-تارنمآذین
درود بر شما کاربر گرامی
نیاز به راهنمایی دارید ؟
بر روی دکمه آغاز گفتگو بزنید.