10 قدم برای آماده سازی بدنی و پیشرفت، ورزشکاران تازه کار

ورزش گام مهمی‌در تندرستی و آمادگی جسمانی است. ولی هر ورزشی باید با تفکر دقیق و مبتنی بر علم روز آغاز گردد تا منجر به سرخوردگی و یا توقف کار نگردد. 10 قدم برای آماده سازی بدنی تقویمی‌است برای تغذیه درست، تمرینات مناسب و متناسب، برنامه ریزی صحیح نقش به سزایی در یک ورزش مناسب دارند.

Read More

آغاز گفتگو
چگونه می توانم شما را راهنمایی کنم؟
گروه مگوت-تارنمآذین
درود بر شما کاربر گرامی
نیاز به راهنمایی دارید ؟
بر روی دکمه آغاز گفتگو بزنید.